Juurdepääs ajakirjadele Phytopathology® ja Plant Disease

Raamatukogu ostis juurdepääsu kahele maaülikooli teadlastele väga vajalikule ajakirjale,  Phytopathology® ja Plant Disease. Need ajakirjad on nüüd 2023. aasta lõpuni kättesaadavad maaülikooli arvutivõrgus.

 

Phytopathology®

Phytopathology® on 100 aasta pikkuse ajalooga ajakiri, kus avaldatakse artikleid fundamentaaluuringute kohta, aitamaks paremini mõista taimehaiguste olemust, neid põhjustavaid tegureid, nende levikut, tekitatud kahjusid ja nende tõrjeks kasutatavaid meetmeid. Artikleid iseloomustab nende uudsus, uuenduslikkus ja uurimistöö hüpoteesist lähtuv iseloom.

 

Plant Disease

Plant Disease on juhtiv rahvusvaheline ajakiri nii uute kui ka juba väljakujunenud taimehaiguste uuringute kiireks kajastamiseks. Ajakiri avaldab artikleid, mis kirjeldavad translatiivseid- ja rakendusuuringuid, keskendudes põllumajandus- ja aiakultuuride haiguste diagnoosimise, arendamise ja juhtimise praktilistele aspektidele.

 

Mõlema ajakirja väljaandjaks on Ameerika Fütopatoloogia Selts.

Vaata ka teisi sama kirjastuse publikatsioone APS Publications.