Doktoritööde kaitsmised novembris ja detsembris

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Thaisa Fernandes Bergamo väitekirja Kliimamuutuse mõju hindamine rannaniidu taimekooslusele mesokosmi katse ja mehitamata õhusõidukiga kogutud andmete põhjal avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnakaitse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2C5, 22. novembril 2022 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on Prof. Kalev Sepp, Dr. Raymond D. Ward, Prof. Christopher B. Joyce (University of Brighton).

Oponent on Prof. Dr. Keith Edwards (University of South Bohemia, Czech Republic).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Neda Najdabbasi väitekirja Alternatiivsed biotõrje strateegiad kartuli-lehemädaniku integreeritud tõrjeks avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse (EMÜ) ja biotehnoloogia erialal (UGent) toimub videosilla vahendusel Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, 28. novembril 2022 algusega 13:15.

Doktoritöö juhendajad on Prof. Marika Mänd, Prof. dr. ir. Geert Haesaert ja Prof. dr. ir. Kris Audenaert (Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering, Department of Plants and Crops).

Oponent on Dr. Inmaculada Larena (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)) Madrid, Spain.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Carmen Kivistiku väitekirja Keskkonnahäiringute mõju seedekulgla mikrobioomile ja peremeesorganismi seisundile veetigude näitel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 2. detsembril 2022 algusega 09:15.

Doktoritöö juhendajad on Prof. Daniel Philipp Ralf Herlemann, Dr. Kairi Käiro, Dr. Helen Tammert.

Oponent on Dr. Sara Beier (Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Mihkel Mäesaare väitekirja Listeria monocytogenes’e ja Campylobacter spp. levimus ja arvukus toidus ning tüvede molekulaarne iseloomustus Eestis avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal toimub  Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 62, 14. detsembril 2022 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Mati Roasto.

Oponent on doktor Eva Møller Nielsen Riiklikust Seerumiinstituudist, Taani.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.