SAGE Research Methods: Cases and Datasets

14. novembrist kuni 13. detsembrini

on maaülikooli võrgus avatud

SAGE Research Methods: Cases and Datasets.

 

SAGE Research Methods: Cases

Õppige uurimistööde lugudest

 

SAGE Research Methods Cases’i on koondatud kogu maailma sotsiaalteaduste valdkonna juhtivate teadlaste uurimiskontseptsioone.   Kirjeldatud juhtumid näitavad, kuidas teadlased oma uuringuid kavandasid, meetodeid valisid ja seejärel rakendasid. Iga juhtumi puhul kirjeldatakse projekti käigus nii saavutatud edu kui ka tekkinud probleeme. Kasutajad saavad muuhulgas teada, kuidas kogu uuringu jooksul tuli muuta otsuseid, kui meetod või andmeallikad ei töötanud. SAGE Research Methods Cases pakub üle 2000 uurimistöö põhjal koostatud näite.

Kasutajad saavad otsida juhtumeid nii märksõnade abil, kui leida inspiratsiooni parimatest meetoditest.

 

SAGE Research Methods: Datasets

Põhiandmete analüüs koos praktilise tegevusega

 

Parim viis uute tehnikate õppimiseks on praktiline tegevus. SAGE uurimismeetodite andmestikud pakuvad seda võimalust neile, kes soovivad omandada nii  kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse andmeanalüüsi oskusi. Iga juhtum sisaldab näidisandmeid, mis on optimeeritud antud meetodi demonstreerimiseks. Lisatud  juhendid selgitavad käsitletavat meetodit ja vastavate andmete põhjal koostatud analüüsi. Näidetes on ka tarkvarajuhendid statistilise analüüsi jaoks, kui on kasutatud SPSS-i, R-i, Stata-t või Pythonit. Lisaks on mitmeid näiteid ebatäiuslike andmete haldamistest, sealhulgas puuduvate andmete, muutujate skaleerimise ja muude levinumate andmete puhastamise stsenaariumitest.

Pärast mõningast praktilist harjutamist on kasutajad palju enesekindlamad ka oma andmete analüüsimises.