Doktoritööde kaitsmine jaanuaris ja veebruaris

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Marili Vesteri väitekirja Invasiivse patogeeni Lecanosticta acicola geneetiline mitmekesisus, päritolu ja uued peremeestaimed Põhja-Euroopas avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 10. jaanuaril 2023 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Rein Drenkhan.

Oponent on Michael M. Müller, PhD, Natural Resources Institute Finland (Luke).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Elisabeth Dorbek-Kolini väitekirja Krüptosporiidide levimus, seos üldise põletikuvastuse, rooja mikrobioota ja halofuginoon laktaadi raviga vasikatel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub veebiruumis, 10. veebruaril 2023 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Toomas Orro.

Oponent on professor Karim Tarik Adjou Prantsusmaa Alforti Riiklikust Veterinaariakoolist.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.