Ilmus kõrgkooliõpik "GNSS – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks"

Ilmus uus kõrgkooliõpik GNSS – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks, mille on ühiselt kirjutanud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Artu Ellmann, Tarmo Kall, Karin Kollo ja Aive Liibusk.

 

Õpik on kättesaadav Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis ja laenutatav raamatuna.

 

Kõrgkooliõpiku teooria osas sisalduva info paremaks mõistmiseks on õpiku autorid loonud ka viieteistkümnest ülesandest koosneva praktiliste ülesannete kogumiku "GNSS – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks : praktilised ülesanded", mis on samuti kättesaadav Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis.

 

Õpik ja praktilised ülesanded valmisid riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2018–2027“ raames.