Doktoritöö kaitsmine märtsis

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Marii Rasva väitekirja Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalused avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 9. märtsil 2023 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Evelin Jürgenson ja kaasprofessor Aive Liibusk.

Oponendid on Anka Lisec (Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, Sloveenia) ja Krystyna Kurowska (Faculty of Geoengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poola).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.