Doktoritööde kaitsmine aprillis

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Veljo Raide väitekirja Vedelkütustest moodustatud küttesegu töötlemise süsteem sädesüütega mootorgeneraatorites kasutamiseks kriisi olukorras avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 14. aprillil 2023 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendajad on professor Jüri Olt ja kaasprofessor Risto Ilves.

Oponendid: professor Vladimir Horák (Faculty of Military Technology, University of Defence, Brno, Tšehhi) ja kaasprofessor Maris Gailis (Institute of Transport, Riga Technical University, Läti).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Marge Lanno väitekirja Biojäätmete kompostimine ringmajanduse tingimustes avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A13, 28. aprillil 2023 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on kaasprofessor Merrit Shanskiy, professor Mait Kriipsalu, teadur Anu Kisand.

Oponent on Dr. Jacques Gabriel Fuchs, PhD, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Switzerland.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.