Viitekogumik "Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2022"

Eesti Maaülikooli teadustulemuste populariseerimiseks on väga oluline teaduspõhisele informatsioonile kasutajasõbraliku juurdepääsu loomine ja meie ülikooli vastutusvaldkondades tehtavatele teadustöödele viitamine.

 

Aitamaks kaasa ühiskonna arendusprotsesside suunamisele, oleme käesolevasse kogumikku koondanud ülevaate maaülikooli teadlaste panusest eesti ühiskonna teenimisesse 2022. aastal. Kokku on kogutud nii Eesti kultuurile olulistes eelretsenseeritud ajakirjades ilmunud teadusartiklid, kohalikes konverentsikogumikes avaldatud teadusartiklid/ettekanded kui ka muud teadust populariseerivad publikatsioonid. 

 

Andmestik on vormistatud viitekogumikuna, mille ülesehituses tuginesime Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS) kasutatavale publikatsioonide klassifikatsiooni alajaotustele (Haridus- ja teadusministri käskkiri nr 640 28. juulil 2006, täiendatud 2017).

 

Viitekogumikku on lihtne, kiire ja mugav kasutada, sest viited vastavad APA viitamissüsteemi nõuetele ja on varustatud võimalusel püsilingiga.

 

Kogumik Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2022 on võrguväljaandena kättesaadav Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.