Doktoritööde kaitsmine juunis ja augustis

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Keyvan Esmaeilzadeh Salestani väitekirja Mulla mikrobioom ja odra transkriptoom eri viljelusviisides avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub 16. juunil 2023 algusega 15:15 Zoom keskkonnas.

Doktoritöö juhendaja on dotsent Evelin Loit.

Oponent on dr Jaswinder Singh (McGill University, Kanada).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Merle Valdmanni väitekirja Tsütoloogiline endometriit piimalehmadel: diagnoosimine, mõju sigivusele ja praakimisele ning seosed metaboolse stressiga avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub  Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 62, ruumis A-201, 22. augustil 2023 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Andres Valdmann.

Oponent on professor Geert Opsomer Genti Ülikoolist Belgiast.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Hannes Tamme väitekirja Puidu kuivatuse kontrolli ja optimeerimise meetodite arendamine avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 30. augustil 2023 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on emeriitprofessor Peeter Muiste ja teadur Valdek Tamme.

Oponent on Uldis Spulle, Dr. sc. ing. Latvia University of Life Sciences and Technologies.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.