Taimekasvatus: õpik kõrgkoolidele

On ilmunud õpik "Taimekasvatus : õpik kõrgkoolidele".

 

Õpiku koostajad on Evelin Loit ja Indrek Keres.

 

Peatükkide autorid on Maarika Alaru, Tiiu Annuk, Ingrid Bender, Indrek Keres, Mailiis Korge, Enn Lauringson, Rein Lillak, Evelin Loit, Erkki Mäeorg, Lea Narits, Liina Talgre.

 

Õpik on valminud riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017“ toel ning on kättesaadav Eesti Maaülikooli digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.