Uus raamat: Sustainable Development and Pathways for Food Ecosystems: Integration and Synergies

Kirjastus Elsevier on välja andnud professor Riccardo Accorsi (Bologna Ülikool) ja professor Rajeev Bhati (Eesti Maaülikool) toimetatud raamatu Sustainable Development and Pathways for Food Ecosystems: Integration and Synergies, mis uurib põllumajanduse ja toidu ökosüsteemide erinevaid rolle, nende funktsioone ja vajadusi ning vastastikuse sõltuvuse tähtsust. 

 

Rajeev Bhati sõnul on teos väärtuslikuks materjaliks akadeemikutele, teadlastele, poliitikakujundajatele, tööstuse spetsialistidele ja teistele põllumajandus- ja toiduainesektori juhtimisega seotud sidusrühmadele.

 

Raamat on kättesaadav nii maaülikooli arvutivõrgus kui ka paberraamatuna.