Tunnustuspitsat AGRISelt

Alates 1974. aastast on ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) toetanud oma liikmesriike, tehes nende uurimistulemused rahvusvahelise põllumajandusteaduse ja -tehnoloogia süsteemi AGRIS (International System for Agricultural Science and Technology) kaudu nähtavaks ja juurdepääsetavaks. AGRIS on üks põhjalikumaid toidu- ja põllumajandusteadusliku alase kirjanduse otsingumootoreid, mis pakub tasuta juurdepääsu miljonitele bibliograafilistele kirjetele 200 erinevas keeles.

 

Eesti Maaülikooli raamatukogu on teinud FAO’ga pikaajalist koostööd:

 

·         1993 a. märtsist sai raamatukogust FAO AGRIS/CARIS ametlik sisestuskeskus Eestis

·         aastal 2000 hakkas raamatukogu täitma  FAO depooraamatukogu ülesandeid

·         alates 2021. aastast on EMU DSpace liidestatud FAO otsingusüsteemiga AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

 

Nüüd tunnustati andmeid esitanud asutusi, nende hulgas ka Eesti Maaülikooli raamatukogu ja digitaalarhiivi EMU DSpace, tunnustuspitsatiga. Pitsat, mida saab kuvada veebilehel, identifitseerib meid AGRISe aktiivse andmepakkujana. See ainulaadne pitsat on kohandatud iga andmepakkuja jaoks eraldi, sisaldades institutsiooni  ID-d. Pitsati omistamisega märgitakse ära meie ülioluline panus ülemaailmsete põllumajandusalaste teadmiste ja jätkusuutlikkuse edendamisel.