Doktoritööde kaitsmine jaanuaris ja märtsis

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Angela Koorti väitekirja Väetamise ja modifitseeritud atmosfääris säilitamise mõju aedmustika (Vaccinium spp) viljade kvaliteedile avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 16. jaanuaril 2024 algusega 11:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Kardi Karp, dr. Marge Starast ja prof Ulvi Moor.

Oponent on dr. Inger Martinussen (Norwegian Institute of Bioeconomy Research).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Argo Orumaa väitekirja Põlengujärgne hariliku männi metsaökosüsteemide taastumise dünaamika hemiboreaalses vööndis avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1, 6. märtsil 2024 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Marek Metslaid.

Oponent on Professor Gediminas Brazaitis, PhD, Faculty of Forest Science and Ecology, Vytautas Magnus University Agricultural Academy.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Nikki Sjulanderi väitekirja Lignotselluloosse biomassi kemikaalivaba eeltöötlus struktuursete polümeeride konversiooniks avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnika erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 56/1, ruumis B136, 22. märtsil 2024 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Timo Kikas.

Oponendid on professor Alexander Jäger (University of Applied Sciences Upper Austria School of Engineering, Wels, Austria) ja kaasprofessor Linda Mežule (Water research and environmental biotechnology laboratory, Riga Technical University, Läti).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.