Doktoritööde kaitsmine aprillis ja mais

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Silva Vilumetsa väitekirja Kahjurite jätkusuutlikud tõrjestrateegiad rapsi integreeritud taimekaitses avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 9. aprillil 2024 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Eve Veromann.

Oponent on professor Michael Beckmann, Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Saksamaa.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Collins Aimuaenvbosa Agho väitekirja Transkriptoomika ja lenduvate orgaaniliste ühendite analüüs resistentsusmehhanismide uurimisel ja kartuli-lehemädaniku tekitaja Läänemere piirkonna populatsioonide mitmekesisus avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, 15. aprillil 2024 algusega 13:15.

Doktoritöö juhendajad on professor Ülo Niinemets, dotsent Eve Runno-Paurson ja dr Eve Kaurilind.

Oponent on professor Isaac Kwesi Abuley, Aarhus University, Taani.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Mart Hovi väitekirja Mitmeastmeline salvestusstrateegia taastuvenergia osakaalu suurendamiseks tarbija juures avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 56, ruumis A202, 19. aprillil 2024 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Andres Annuk ja kaasjuhendaja professor Emmanuel Karapidakis.

Oponendid on Levon Gevorkov, PhD, Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC); Arvi Hamburg, PhD, Tallinn University of Technology ja Ainars Galins, Dr, Latvia University of Life Sciences and Tecnologies. 

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Monika Nõmme väitekirja Piimaveise in vitro embrüote arengupotentsiaali hindamine invasiivsete ja mitteinvasiivsete meetodite abil avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub  Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 62, ruumis A-201, 2. mail 2024 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on professor Ülle Jaakma ja professor Sulev Kõks.

Oponent on professor dr Jo Leroy Antwerpeni Ülikoolist, Belgiast.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Fiona Nevzati väitekirja Ökosüsteemiteenuste ja nende mõju hindamine inimheaolule Harku valla linnalähedasel maastikul avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 3. mail 2024 algusega 15:15.

Doktoritöö juhendajad on professor Mart Külvik ja Joanna Tamar Storie, PhD.

Oponent on dr Scott Ogletree, Edinburgh College of Art - The University of Edinburgh.

Eel-oponent: Prof. Davide Geneletti, PhD, Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, University of Trento.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Age Kärssini väitekirja Eesti metsloomadel esinevad Trichinella liigid avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub  Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 62, ruumis A-201, 15. mail 2024 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on dr. Brian Lassen ja Adj. Prof. Dr. Pikka Jokelainen.

Oponent on professor Karsten Nöckler Saksamaa Föderaalsest Riskianalüüsi Instituudist.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Triin Tedersoo väitekirja Kampülobakterid värskes kanabroilerilihas ja sea umbsoolesisaldises Eestis avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal toimub veebiruumis BigBlueButton, 22. mail 2024 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on kaasprofessor Kadrin Meremäe ja tenuuriprofessor Mati Roasto.

Oponent on professor Marcel Zwietering Hollandi Wageningeni Ülikoolist.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Andres Satsi väitekirja Lehma ternespiima osakeste suuruse ja koostise vahelised seosed avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal toimub veebiruumis BigBlueButton, 27. mail 2024 algusega 10:00.

Doktoritöö juhendajad on professor Ivi Jõudu, professor Tanel Kaart ja Lembit Lepsasalu, PhD.

Oponent on professor Josef Johann Gross Šveitsi Berni Ülikoolist.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Magnus Lauringsoni väitekirja Lõhe-neerueosliku (T. bryosalmonae) levikumustrid, peremeesliikide sisene ja vaheline esinemis- ja haigusdünaamika lõhilastel avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajandusteaduste erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis 2C5, 30. mail 2024 algusega 10:15.

Doktoritöö juhendajad on professor Anti Vasemägi, PhD ja dr. Priit Päkk, PhD, Eesti Maaülikool.

Oponent on Dr. Albert Ros, PhD, Fisheries Research Station Baden-Württemberg, LAZBW, Langenargen, Germany.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Upendra Bhele väitekirja Suure madala järve toiduahelate modelleerimine pikaajaliste seireandmete põhjal avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus ja veebiruumis 30. mail 2024 algusega 15:15.

Doktoritöö juhendaja on Fabien Cremona, PhD, Eesti Maaülikool.

Oponent on Jérémy Lobry, PhD, INRAE, the National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment, France.

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.