Doktoritööde kaitsmine juunis ja augustis

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Tana Wuyun'i väitekirja Eostaimede lehtede struktuur, füsioloogia ja hormoonvastused avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub veebiruumis 4. juunil 2024 algusega 14:15.

Doktoritöö juhendaja on prof. Ülo Niinemets, Eesti Maaülikool.

Oponent on prof. Riikka Rinnan (Copenhagen University).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Margareta Novian Cahyanti väitekirja Jätkusuutlikud energiakandjad taastuvenergiasüsteemidele : torrefitseeritud lignotselluloosse biomassi potentsiaali uurimine avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 56/1, ruumis B136, 11. juunil 2024 algusega 12:00.

Doktoritöö juhendaja on professor Timo Kikas, PhD.

Oponendid on professor Shiplu Sarker (Norwegian University of Science & Technology (NTNU), Norra) ja professor Alar Konist (Tallinn University of Technology, Estonia).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Priit Bernotase väitekirja Angerja (Anguilla anguilla) looduslike ja asustatud populatsioonide arvukuse hinnang Eesti veekogudes avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239, 19. juunil 2024 algusega 10:15.

Doktoritöö juhendajad on prof. Markus Vetemaa (Tartu Ülikool) ja prof. Peeter Nõges.

Oponent on dr. Linas Ložys (Nature Research Centre, Lithuania).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.

 

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Keshav Nagpali väitekirja Tsinkoksiidi nanostruktuuride polümeerkapseldamine fotodioodrakenduste jaoks avalik kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal toimub Eesti Maaülikoolis, Tartus, Kreutzwaldi 56, ruumis A202, 26. augustil 2024 algusega 13:00.

Doktoritöö juhendajad on prof. Protima Rauwel ja prof. Erwan Yann Rauwel.

Oponendid on kaasprofessor Bertrand Vilquin (Université Claude Bernard Lyon 1, Ecole Centrale de Lyon, Prantsusmaa) ja professor Ola Nilsen (University of Oslo, Center for material science and nanotechnology, Norra).

Dissertatsiooniga saab tutvuda digitaalarhiivi EMU DSpace vahendusel.