Lühiajaline ligipääs ScienceDirect andmebaasi ajakirjadele

1. septembrist kuni 30. septembrini on Eesti Maaülikooli võrgus juurdepääs j&a...

Registreeru veebipõhisele kursusele "Infootsingud ja andmebaaside kasutamine" (OP.1447)

Tule osale veebipõhisel kursusel "Infootsingud ja andmebaaside kasutamine" (OP...

1920.-30. aastate taluaiamustri otsinguil

Maaülikooli raamatukogus on 30. septembrini võimalik tutvuda 8 taluaia maketiga, mis on ...

Doktoritööde kaitsmised augustis

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ja Barcelona Ülikooli ...

EMU DSpace on nüüd indekseeritud AGRISes

Alates 1974. aastast on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganis...

Viivisevabadus 21. juunini 2021

Hea maaülikooli raamatukogu lugeja!   21. juunini 2021 on võimalik ...

Doktoritööde kaitsmised juunis

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorandi Tarmo Pilvingu väitekirj...

Ligipääs andmebaasile EBSCO Education Source

Maaülikooli raamatukogu pakub teile 6. juunini 2021 tasuta juurdepääsu andmebaasile E...

Doktoritööde kaitsmised aprillis ja mais

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Jonathan Wil...

Lühikursus lõputöö kirjutajale: allikad ja nendele viitamine

EMÜ raamatukogu pakub lõputöö kirjutajale lühikursust, mille käigus ...

Ligipääs Perlego veebiraamatukogule

Perlego pole tavapärane andmebaas vaid pigem veebiraamatukogu ("the Spotify for Textbooks&...

Ligipääs Taylor & Francis eBooks ainekogudele

19. märtsini 2021 on Eesti Maaülikooli võrgus juurdepääsu kahele Taylor &...

Doktoritööde kaitsmised veebruaris ja märtsis

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorant Kairi Maileht kai...

Registreeru veebipõhisele kursusele "Infootsingud ja andmebaaside kasutamine" (OP.1447)

Tule osale veebipõhisel kursusel "Infootsingud ja andmebaaside kasutamine" (OP...

Kalli Kalde graafikanäitus Kindaloits

Kalli Kalde: Sündisin Tartus 1967. a. 1986. a lõpetasin Tartu Kunstikooli kunstnik-kujun...

Ligipääs ajakirjale Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

11. jaanuarist kuni 9. veebruarini on Eesti Maaülikooli võrgus juurdepääs ajak...

Pakiautomaat - uus tasuta lahendus raamatukogus

Maaülikooli raamatukogu on loonud uue võimaluse raamatute tellimiseks e-kataloogist ESTE...

Doktoritöö kaitsmine jaanuaris

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Aleksa...

Viivisevabadus 1.-22. detsember 2020

Hea maaülikooli raamatukogu lugeja!   1. – 22. detsembrini 2020 on või...

Lühiajaline ligipääs referatiivandmebaasile BIOSIS Previews

BIOSIS Previews on referatiivandmebaas, mis sisaldab kokkuvõtteid ja viidatavuse andmeid aast...

Lühiajaline ligipääs CABI kollektsioonidele

Maaülikooli võrgus on 5. detsembrini katsetamiseks avatud mitmeid CABI andmebaasi kollek...