Avatud juurdepääs


Avatud juurdepääsu liikumise peamine seisukoht on, et teadustöö eest on inimene maksumaksjana juba maksnud, seetõttu ei saa nõuda raha selle tulemuste ligipääsuks.


Avatud juurdepääs (Open Access, OA ) on kohene, digitaalne ja tasuta juurdepääs teadustulemustele/tulemile ning juurdepääsul puuduvad kirjastuste autoriõiguse ja litsentsipiirangud. 

Avatud juurdepääsu eesmärk on levitada digitaalselt avaldatud ning interneti kaudu vabalt ja tasuta kättesaadavat teadusinformatsiooni. Avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni on võimalik täies mahus ja piiranguteta lugeda, levitada, kopeerida, alla laadida, välja printida ja viidata. Kohustuslik on viidata autorile ja algallikale.

 

Plan S on 2018. aasta septembris käivitatud algatus avatud juurdepääsuga publitseerimiseks. Plaani toetab rahvusvaheline teadustegevuse rahastajate konsortsium cOAlition S.

Selle plaani kohaselt tuleb alates 2020. aastast riiklikest toetustest rahastatud teadusuuringute publikatsioone avaldada avatud juurdepääsuga ajakirjades või platvormidel. Ajakirja sobivust saad kontrollida töövahendiga https://journalcheckertool.org/  

Rohkem infot veebilehel: https://www.coalition-s.org/ 


Ülemaailmne eelretsenseeritud OA ajakirjade register DOAJ


Ülemaailmne eelretsenseeritud OA raamatute kataloog on DOAB

 


Eesti avatud juurdepääsuga teadusväljaanded on kiiresti leitavad ROAD andmebaasis 


SHERPA Services aitab autoritel ja institutsioonidel teha teadlikke ja kindlaid otsuseid publikatsioonide avaldamiseks avatud juurdepääsu nõuetele vastavalt.

   

 

SHERPA/RoMEO võimaldab teadlastel ja raamatukoguhoidjatel näha ajakirjade kaupa  avatud juurdepääsuga avaldamise tingimusi.

Andmebaas koondab infot eelretsenseeritud ajakirjade avatud juurdepääsu, litsentsitingimuste ning isearhiveerimise võimaluste kohta. Hõlmatud on ligi 2400 kirjastust. Info ajakirjade kohta pärineb erinevatelt koostööpartneritelt: British Library, Directory of Open Access Journals (DOAJ), National Center for Biotechnology Information (USA) jt.

 

SHERPA/JULIET  võimaldab teadlastel ja raamatukoguhoidjatel näha rahastajate tingimusi avatud juurdepääsuga avaldamiseks.

Sisaldab teavet teadusrahastajate poliitikate kohta, nende nõuetest avatud juurdepääsu, publitseerimise ja andmete arhiveerimise osas.

 

OpenDOAR on avatud juurdepääsuga akadeemiliste repositooriumide kataloog.

Alates 2017. aastast on selles kataloogis leitav ka Eesti Maaülikooli digitaalarhiiv EMU DSpace.


OpenAIRE

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) on e-taristu (avatud hoidlate ehk repositooriumite võrgustik) EL-i poolt rahastatud teadustulemuste hoiustamiseks ja teadusteabele avatud juurdepääsu võimaldamiseks. Seotuna Euroopa Komisjoni IT põhisüsteemidega on OpenAIRE peamine kanal ja vahend „H2020“ teaduspublikatsioonidest ja -andmetest teavitamiseks.


Avatud juurdepääsu ja avatud teaduse lahendused on riigiti erinevad. Avatud juurdepääsu Eesti riiklik kontaktpunkt National Open Access Desk ehk NOAD on alates 2009. aastast TÜ raamatukogus ja kontaktisikuks on Liisi Lembinen.


Teabeleht teadlasele „Kuidas saab OpenAIRE kasulik olla?“
Teabeleht projekti koordinaatoritele „Avatud juurdepääs ja avaandmed programmis Horisont 2020“
Teabeleht „Teaduse avaandmete pilootprogramm Horisont 2020 projektis“