DataCite Eesti

DataCite on ülemaailmne raamatukogude, andmesäilituskeskuste ja teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustik. Selle tegevuse eesmärgiks on suurendada arusaamist, et teaduse avaandmed on seaduspärane ja tsiteeritav panus teadustulemuste laialdases levikus. DOI-ga (digital object identifier) varustatud teadusandmed on kergesti leitavad ja lingitavad teiste andmetega. 

2014. aastal liitus Tartu Ülikool TÜ raamatukogu ja TÜ loodusmuuseumi algatusel ning Eesti Teadusagentuuri finantseerimisel organisatsiooniga DataCite, saades sellega õiguse omistada teadusandmetele unikaalseid DOI identifikaatoreid.

2015. aasta alguses moodustati Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli osalusel DataCite Eesti konsortsium, mille abil tagatakse liitunud teadusasutuste liikmeskonna poolt loodud kvaliteetsete teadusressursside laialdane leitavus ja kasutatavus.

DataCite Eesti projekt on ainulaadne kogu Ida-Euroopas ja sel on oluline mõju Eesti teadusandmestiku rahvusvahelisele kasutajaskonnale nähtavaks ja kättesaadavaks tegemisel.

 

DataCite Eesti kontaktisik Eesti Maaülikoolis
Kersti Laupa, teenuste arendusjuht
kersti.laupa@emu.ee

telefon 731 3495