Andmete haldamise poliitika EMU DSpace'is

 

Digitaalarhiiv EMU DSpace kogub, säilitab ja loob ligipääsu Eesti Maaülikooli liikmeskonna poolt loodud või Eesti Maaülikooli vastutusvaldkondadega seotud teadustöödele toetamaks maaülikooli konkurentsivõimet ja teadmistepõhist ühiskonna arengut.

Digitaalarhiivi haldab Eesti Maaülikooli raamatukogu.

 

1. Andmete haldamine

Digitaalarhiiv EMU DSpace haldab ja säilitab Eesti Maaülikooli liikmeskonna poolt loodud publikatsioone ja andmekogusid. Teenus on kättesaadav kõigile Eesti Maaülikooliga seotud teadlastele.

Digitaalarhiiv kindlustab teoste säilimise, kuid ei oma õigusi nende intellektuaalse sisu üle. Juurdepääs digitaalarhiivi sisule on tagatud kõigile huvilistele kasutajaliidese (https://dspace.emu.ee) kaudu.

Tarkvara. EMU DSpace töötab DSpace tarkvara versioonil 7.6.1.

Sisu. EMU DSpace säilitab teaduspublikatsioonide ja -uuringute andmekogude faile ning varustab need metaandmetega. Metaandmed on vormindatud Dublin Core formaadis. Säilitatavate publikatsioonide ja andmekogude kõik failiformaadid on aktsepteeritud. EMU DSpace'is säilitatavate andmete maht ei ole piiratud.

Kasutajad. EMU DSpace'i sisu on avalikult kättesaadav nii allalaadimiseks kui taaskasutamiseks, välja arvatud erandjuhtudel kui töö on suletud, piiratud või embargoperioodiga ligipääsuga. EMU DSpace ei jälgi, ei kogu ega säilita kasutajate isikuandmeid, välja arvatud juhtudel kui digitaalarhiivi üldpoliitika sätestab teisiti. EMU DSpace kogub, salvestab ja analüüsib oma kasutajate kohta mitteärilist teavet, näiteks IP-aadresse, küpsiseid ja logifaile.

EMU DSpace'is sisalduvad andmed võivad huvi pakkuda kõigile teadusuuringute tulemustest huvitatud isikutele.

 

2. FAIR andmed​

2.1. Leitavad. Juurdepääs EMU DSpace'i sisule on tagatud kasutajaliidese ja API (application programming interface ehk rakenduste programmeerimisliides ) standardite kaudu. EMU DSpace'is arhiveeritud teadustöödele ja teadusandmetele omistatakse DataCite’i kaudu DOI-d, see tagab teadustööde metaandmete leitavuse ka DataCite'i API vahendusel. Kui publikatsioonile või andmekogule on omistatud DOI, siis andmeid repositooriumist ei eemaldata ja omistatud DOI jääb avalikult kättesaadavaks. Publikatsioonide ja andmekogude metaandmed on leitavad tänu metaandmete standardformaadile DublinCore.

2.2. Juurdepääsetavad. Kõigi EMU DSpace'is sisalduvate kirjete metaandmed on piiranguteta või embargota kättesaadavad allalaadimiseks ja taaskasutamiseks. Publikatsioonide ja andmekogude kättesaadavuse otsuse (avatud, suletud, piiratud või embargoperioodiga ligipääs) teeb nende hoiuleandja. Vastavalt otsusele varustatakse fail kasutuslitsentsiga või suletakse. Publikatsioonidele ja andmekogudele, millele on kehtestatud embargoperiood, lisatakse embargoperioodi lõppkuupäev. Pärast embargoperioodi lõppemist muutub publikatsioon või andmekogu automaatselt avalikult kättesaadavaks. Suletud või piirangutega publikatsioonid ja andmekogud vajavad ligipääsuks autori luba.

2.3Koostöövõimelised. EMU DSpace'i kirjete metaandmed kirjeldatakse Dublin Core formaadis ja on koostöövõimelised OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting ehk protokoll kirjete metaandmete kogumiseks) kaudu. DOI-dega varustatud publikatsioonide ja teadusandmete metaandmete koostöö on võimalik ka DataCite'i API vahendusel. Publikatsioonid ja andmekogud on kättesaadavad enamtuntud formaatides ning nende koostöövõime tagatakse EMÜ raamatukogu poolt.

2.4. Taaskasutatavad. EMU DSpace'i kirjete metaandmed saab piiranguteta alla laadida ja kasutada. Vastavalt hoiustajate otsustele, võib publikatsioone ja andmekogusid litsentseerida Creative Commons’i või muude kasutamise tingimusi selgitavate litsentsidega. Kuna kõik intellektuaalomandi  õigused kuuluvad andmete loojatele, siis peab EMU DSpace neid õigusi andmete hoiustajana järgima.

 

3. Vahendid ja kohustused.

EMU DSpace'i haldab Eesti Maaülikooli raamatukogu. Digitaalarhiivi majutav server asub füüsiliselt Eesti Maaülikooli linnakus. EMU DSpace'i haldajal lasub vastutus digitaalarhiivi sisu, andmete hoolduse ja kureerimise ning tarkvara toimimise eest. Samuti on Eesti Maaülikooli raamatukogu vastutav andmete pikaajalise säilitamise eest repositooriumi eluea lõpuni.

EMU DSpace on avatud kõigile Eesti Maaülikooliga seotud teadlastele, kes soovivad  oma publikatsioone ja andmekogusid digitaalarhiivis tasuta hoiustada.

 

4. Andmete turvalisus.

EMU DSpace'i haldab Eesti Maaülikooli raamatukogu. Kõiki digitaalarhiivis sisalduvaid faile säilitatakse Eesti Maaülikooli serverites kahes eksemplaris ja  varundatakse igaöiselt. DSpace'is hoiustatavate andmete säilitamise ja varundamise kindlustab DSpace'i turvapoliitika: igapäevased varukoopiad, turvavärskendused, rangelt kontrollitud juurdepääsude haldamine.

 

5. Eetilised ja õiguslikud aspektid.

Eetilised ja õiguslikud küsimused lahendatakse järgnevalt: andmete loovutajad peavad teenust kasutades tagama, et kirjete metaandmed ei rikuks intellektuaalomandi õigusi.

EMU DSpace'i kirjete metaandmed saab piiranguteta alla laadida ja kasutada. EMU DSpace'i haldaja eeldab, et andmete esitajad lubavad andmekogusid avalikult kättesaadavaks teha litsentseerides neid Creative Commons’i või muude kasutamise tingimusi selgitavate litsentsidega.