Retsensioonide digitaalarhiivi EMU DSpace edastamise juhend

 

 1. Instituutide õppekorralduse spetsialistid komplekteerivad kõik oma vastutusala õppekavadel kaitstud lõputööde retsensioonid ja edastavad raamatukogule
   
 2. Iga raamatukogule edastav retsensioon peab olema DigiDoc failivormingus, eraldi konteineris ning retsensendi poolt digitaalselt allkirjastatud. Digiallkirjastamise võimaluse puudumisel võib erandkorras edastada allkirjastatud retsensiooni PDF failivormingus
   
 3. Faili nimekuju peab sisaldama lõputöö autori ees- ja perekonnanime ning sõna „retsensioon“. Näide: Saara_Seller_retsensioon
   
 4. Retsensioonid võib raamatukogule edastada näiteks:
  • EMÜ meili kaudu kokku pakitult (tihendatud Zip-fail) raamatukogu kontaktisikule
  • EMÜ failijagamiskeskkonnas https://nextcloud.emu.ee/ jagades linki raamatukogu kontaktisikuga
    
 5. Kaitsmisel positiivselt hinnatud lõputööde retsensioonid tuleb raamatukogule edastada hiljemalt õppeaasta lõpuks (31.08)
   
 6. Raamatukogu arhiveerib laekunud retsensioonid digitaalarhiivis EMU DSpace. Retsensioonid ei kuulu avalikustamisele
   
 7. Retsensioonide avalikustamist reguleerib õppeosakond
   
 8. Retsensioonide arhiveerimise eest vastutab raamatukogu kontaktisik Karmen Kalk (karmen.kalk@emu.ee; mob: 5225046)