Teadlasele

Litsentsid ja õigusnormid

Teadusandmetele juurdepääsu loomiseks saab kasutada avatud litsentse.

Enim kasutatavad litsentside süsteemid on Creative Commons ja Open Data Commons.

Vaata CC Licences and Examples


Näiteks:

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.


Õigusnormid

Autoriõiguse seadus

Hea teadustava   nov 2017

Eesti teadlaste eetikakoodeks    dets 2002

Akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine Eesti Maaülikoolis  27. september 2018

EU Data protection and privacy ethical guidelines (Andmekaitse ja privaatsuse eetilised juhendid) sept 2009

Isikuandmete kaitse üldmääruse   Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018. a.