Teadlasele

Litsentsid ja õigusnormid

 

Autoriõigused ja intellektuaalomandi õigus

•   Andmetel, nii teadusandmetel kui avaandmetel, on alati omanik. Kirjeldada tuleb nii isiklikud õigused kui varalised õigused.

 

Isiklikud ehk mittevaralised õigused on õigus autorsusele, õigus autorinimele, õigus au ja väärikuse kaitsele. Autori isiklikud õigused on võõrandamatud ja kuuluvad autorile.  Autoriõiguse seadus

Varalised õigused autoriõiguse valdkonnas on õigus teost reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda jne, tööstusomandi alal on see õigus taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist ja saada patendi või kasuliku mudeli omanikuks.

Meie ülikooli intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtete kohaselt kuuluvad autori loomingulise tegevuse varalised õigused üldjuhul ülikoolile. Ülikool loobub varalistest õigustest autori kasuks teadusartiklite, konverentsiettekannete ja -materjalide (presentatsioon, teesid jms) osas. 
 

Intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtted Eesti Maaülikoolis

• Teadusandmetele kasutusõiguste kirjeldamiseks saab lisada avatud litsentse. Enim kasutatavad litsentside süsteemid on Creative Commons (NB! vaata CC Licences and Examples) ja Open Data Commons. 

 

Isikuandmete kaitse

• Projektis vajalike isikuandmete kogumise ja töötlemise kirjeldamisel tugineda vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele  ning Eesti Isikuandmete kaitse seadusele  

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Eesti Maaülikoolis

 

Teaduseetika

• Eesti Teadusagentuur  Juhised eetikaküsimuste lahendamiseks personaalse uurimistoetuse taotluses.  Kui projektil ei ole kokkupuudet juhendis mainitud eetiliste küsimustega, siis tuleb ka seda taotluses kirjeldada 

Hea teadustava

Hea akadeemiline tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine Eesti Maaülikoolis

Lisa 1. Akadeemilise eetika komisjoni moodustamine, tegevuse korraldus ja põhimõtted ning kahtluste ja kaebuste menetlemise kord

Lisa 2. Hea akadeemilise tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine

 


Veel õigusnorme

Akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine Eesti Maaülikoolis  27. september 2018

EU Data protection and privacy ethical guidelines (Andmekaitse ja privaatsuse eetilised juhendid) sept 2009