Õigusnormid ja kasutuslitsentsid

Autoriõigused ja intellektuaalomandi õigus

•   Andmetel, nii teadusandmetel kui avaandmetel, on alati omanik. Kirjeldada tuleb nii isiklikud õigused kui varalised õigused.

 

Isiklikud ehk mittevaralised õigused on õigus autorsusele, õigus autorinimele, õigus au ja väärikuse kaitsele. Autori isiklikud õigused on võõrandamatud ja kuuluvad autorile.  Autoriõiguse seadus

Varalised õigused autoriõiguse valdkonnas on õigus teost reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda jne, tööstusomandi alal on see õigus taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist ja saada patendi või kasuliku mudeli omanikuks.

Meie ülikooli intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtete kohaselt kuuluvad autori loomingulise tegevuse varalised õigused üldjuhul ülikoolile. Ülikool loobub varalistest õigustest autori kasuks teadusartiklite, konverentsiettekannete ja -materjalide (presentatsioon, teesid jms) osas. Õpikute ja monograafiate kirjastamisel tuleb varaliste õiguste kuuluvus igal konkreetsel juhul eraldi kokku leppida.

 Eesti Maaülikoolis loodud intellektuaalomandi käsitlemise kord 27. mai 2021

 

• Teadusandmetele kasutusõiguste kirjeldamiseks saab lisada avatud litsentse.

Enim kasutatavad litsentside süsteemid on Creative Commons CC Licences ja Open Data Commons. 

 

Isikuandmete kaitse

• Projektis vajalike isikuandmete kogumise ja töötlemise kirjeldamisel tugineda vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele  ning Eesti Isikuandmete kaitse seadusele  

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Eesti Maaülikoolis

 

Teaduseetika

Lisa 1. Akadeemilise eetika komisjoni moodustamine, tegevuse korraldus ja põhimõtted ning kahtluste ja kaebuste menetlemise kord

Lisa 2. Hea akadeemilise tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine


Veel õigusnorme

UUS! Andmekaitse teadustöös

EU Data protection and privacy ethical guidelines (Andmekaitse ja privaatsuse eetilised juhendid) sept 2009