Teadlasele

Teadusandmete haldamine

 

Teadusandmete haldamine on kasulik ja vajalik uurimistöö läbiviijale endale eelkõige turvalisuse ja juurdepääsu tagamiseks.

Avatud juurdepääsu loomist andmetele nõuavad tänapäeval paljud kirjastajad, kes järgivad andmete jagamise poliitikat (nt Nature, Science).

Avatud teadusandmed peavad olema varustatud unikaalsete digitaalsete identifikaatoritega ja metaandmetega ning neid hoiustatakse usaldusväärsetes ja avatud repositooriumites. Teadustöö ja projekti uurimisandmete kogumisel, haldamisel, säilitamisel ning kättesaadavaks tegemisel on abiks andmehaldusplaani koostamine. Andmehaldusplaanid on muutumas teadusprojekti lahutamatuks osaks ning teadusuuringuid rahastavate asutuste nõudeks rahastuse taotlemisel.

Andmehaldusplaan (Data Management Plan, DMP)  on dokument, mis näitab, kuidas teadlane käib ümber oma uurimisandmetega kogu teadustöö vältel ja pärast selle lõppemist. Andmehaldusplaani koostamisel on võimalik kasutada ka juba valmis vorme. Veebipõhine vahend DMPonline pakub andmehaldusplaani vorme, mis vastavad erinevate rahastajate nõuetele. DMPonline'i haldab Suurbritannias asuv Digital Curation Centre (DCC).

Konto loomine

Vali, kas hakkad kontot looma või olemasolevale kontole sisse logima. Konto loomiseks kasuta oma e-meili aadressi ning kasuta turvalist salasõna. Kuna Eesti Maaülikool ei ole veel loetletud asutuste nimekirjas, vali "My organisation isn't listed". Tutvu kasutustingimustega, nõustu ning registreeru. 

Vastuseks saad e-kirja, kus palutakse veebilingile klikates oma konto kinnitada. Sisesta oma ees- ja perekonnanimi, salvesta ning saadki alustada tööd. 

Kui andmehaldusplaan koostatakse mõne nimekirjas oleva rahastaja nõudel (näiteks Horisont 2020 raamprogramm), tuleks see valida rippmenüüst, või siis koostada ise vastavalt oma rahastaja nõudmisele.

Igal juhul sobib andmehaldusplaani koostamiseks kõige üldisem mall generic DMP, mille kohta käivad ka järgnevad selgitused.

Andmehaldusplaani jagamine

Olemasolevat andmehaldusplaani saab jagada teistega või koostada seda algusest peale mitmekesi. Teistele jagamiseks on kolm taset:

  • õigus vaadata
  • õigus toimetada, st. lisada teksti
  • olla kaasomanik, st. lisaks toimetamisele jagada õigusi

Andmehaldusplaani omanikuna sisestad vastavasse kasti nende meiliaadressid, kellega soovid plaani jagada, määrad õigused ja saategi koos edasi töötada.

Andmehaldusplaanide näited

DCC pakub mitmeid näiteid ja täiendavaid juhendmaterjale.
How to Develop a Data Management and Sharing Plan
Andmehaldusplaanide näiteid võib leida ka maailma ülikoolide kodulehtedelt: 
Minnesota University
North Carolina State University
Yale Digital Collections Center
The University of Edinburgh
University of Leeds
Ten Simple Rules for Creating a Good Data Management Plan

MANTRA on tasuta online-kursus neile, kes haldavad digitaalseid andmeid oma uurimisprojekti osana.

 

Eesti Maaülikooli aulas 4. oktoobril 2018 toimunud seminari „Teadusandmete haldamine. Mis kasu ma sellest saan?“ ettekande slaidid

 

2. aprillil Eesti Maaülikoolis toimunud seminari „Teadusandmete säilitamine ja andmehaldusplaanide koostamine“ slaidid.