Teadusandmete haldamine

Teadusandmete haldamine on kasulik ja vajalik uurimistöö läbiviijale endale eelkõige turvalisuse ja juurdepääsu tagamiseks.


Teadustöö ja projekti uurimisandmete kogumisel, haldamisel, säilitamisel ning kättesaadavaks tegemisel on abiks andmehaldusplaani koostamine. Andmehaldusplaanid on muutumas teadusprojekti lahutamatuks osaks ning teadusuuringuid rahastavate asutuste nõudeks rahastuse taotlemisel.

Andmehaldusplaan (Data Management Plan, DMP)  on dokument, mis näitab, kuidas teadlane käib oma uurimisandmetega ümber kogu teadustöö vältel ja pärast selle lõppemist. 

Andmehaldusplaanis kirjeldatakse andmete päritolu, haldamist ja kureerimist, samuti sätteid andmetele juurdepääsu, nende säilitamise ja jagamise kohta kogu teadusandmete elutsükli vältel.

DMP kirjutamine on tegevus, mis on otseselt seotud uurimistöö metoodikaga, st hea andmehaldus muudab töö efektiivsemaks, säästab aega, aitab kaasa teabe kaitsmisele ja andmete väärtustamisele. 


Andmehaldusplaani koostamise veebipõhine vahend 

DMPonline on töökeskkond andmehaldusplaanide koostamiseks ja seda haldab Suurbritannias asuv Digital Curation Centre (DCC)

Töökeskkond ja juhendid on ingliskeelsed. 

Iga kasutaja saab koostada andmehaldusplaani vastavalt oma vajadustele,  jagada seda kaastöötajatega, eksportida ning näha, kes on plaani vaadanud või täiendanud.

    Konto loomine

Konto loomiseks kasuta oma e-posti aadressi, organisatsioonina vali "Estonian University of Life Sciences Library" ning kasuta turvalist salasõna. Tutvu kasutustingimustega, nõustu ning loo konto.  

Kui andmehaldusplaan koostatakse mõne nimekirjas oleva rahastaja nõudel (näiteks European Commission või Europian Research Council (ERC) raamprogramm), tuleks see valida rippmenüüst ja kasutada näiteks valmis Horizon Europe Template malli (vaata pilti) või siis kasutada andmehaldusplaani koostamiseks kõige üldisemat malli generic DMP

    Andmehaldusplaani jagamine

Olemasolevat andmehaldusplaani saab jagada teistega või koostada seda algusest peale mitmekesi. Teistele jagamiseks on kolm taset:

  • õigus vaadata
  • õigus toimetada, st. lisada teksti
  • olla kaasomanik, st. lisaks toimetamisele jagada õigusi

Andmehaldusplaani omanikuna sisestad vastavasse kasti nende meiliaadressid, kellega soovid plaani jagada, määrad õigused ja saategi koos edasi töötada.

 DCC Praktilised juhised ja näited, mis aitavad teil andmehaldusplaani välja töötada


ETAG-i rahastuse saanud projektide andmehaldusplaani soovituslik vorm ja vormi täitmise juhend.Tasuta online-kursus MANTRA neile, kes haldavad digitaalseid andmeid oma uurimisprojekti osana.

Seletuskiri Nagoya protokollist tulenevate nõuete kohta teadusuuringute rahastamisel


 

19. aprillil 2024. aastal toimunud seminaril "Teadusandmete säilitamine ja andmehaldusplaanide koostamine" esitatud ettekanne  "Teadusandmete haldamisest ja avaldamisest. 2024"

           Vaata rohkem siit

 

9. märtsil 2023. aastal Eesti Maaülikoolis toimunud seminaril esitatud ettekanne "Teadusandmete haldamisest ja avaldamisest"

Vaata rohkem siit

2. aprillil 2019 Eesti Maaülikoolis toimunud seminari „Teadusandmete säilitamine ja andmehaldusplaanide koostamine“ slaidid

4. oktoobril 2018 Eesti Maaülikoolis toimunud seminari „Teadusandmete haldamine. Mis kasu ma sellest saan?“ ettekande slaidid