Teadusandmete haldamine

Teadusandmete haldamine on kasulik ja vajalik uurimistöö läbiviijale endale eelkõige turvalisuse ja juurdepääsu tagamiseks.


Teadustöö ja projekti uurimisandmete kogumisel, haldamisel, säilitamisel ning kättesaadavaks tegemisel on abiks andmehaldusplaani koostamine. Andmehaldusplaanid on muutumas teadusprojekti lahutamatuks osaks ning teadusuuringuid rahastavate asutuste nõudeks rahastuse taotlemisel.

Andmehaldusplaan (Data Management Plan, DMP)  on dokument, mis näitab, kuidas teadlane käib oma uurimisandmetega ümber kogu teadustöö vältel ja pärast selle lõppemist. 

Andmehaldusplaanis kirjeldatakse andmete päritolu, haldamist ja kureerimist, samuti sätteid andmetele juurdepääsu, nende säilitamise ja jagamise kohta kogu teadusandmete elutsükli vältel.

DMP kirjutamine on tegevus, mis on otseselt seotud uurimistöö metoodikaga, st hea andmehaldus muudab töö efektiivsemaks, säästab aega, aitab kaasa teabe kaitsmisele ja andmete väärtustamisele. 

 

Andmehaldusplaani koostamise veebipõhine vahend DMPonline pakub andmehaldusplaani vorme, mis vastavad erinevate rahastajate nõuetele. DMPonline'i haldab Suurbritannias asuv Digital Curation Centre (DCC).

   Konto loomine

Vali, kas hakkad kontot looma või olemasolevale kontole sisse logima. Konto loomiseks kasuta oma e-meili aadressi ning kasuta turvalist salasõna. Kuna Eesti Maaülikool ei ole veel loetletud asutuste nimekirjas, vali "My organisation isn't listed". Tutvu kasutustingimustega, nõustu ning registreeru. 

Vastuseks saad e-kirja, kus palutakse veebilingile klikates oma konto kinnitada. Sisesta oma ees- ja perekonnanimi, salvesta ning saadki alustada tööd. 

 

Kui andmehaldusplaan koostatakse mõne nimekirjas oleva rahastaja nõudel (näiteks European Commission Horizon Europe raamprogramm), saad kasutada valmis Horizon Europe Template malli (vaata pilti).

 

Kui rahastajat nimekirjas pole, siis koosta andmehaldusplaan Digital Curation Centre malli järgi vastavalt oma rahastaja nõudmisele. Kui rahastaja nõuab ka FAIR tingimustele vastavust, siis võiks kohe lisada ristikese ka FAIRsFAIR - Fostering Fair Data Practices in Europe ees olevasse kasti (vaata pilti).

 

Igal juhul sobib andmehaldusplaani koostamiseks kõige üldisem mall generic DMP, mille kohta käivad ka järgnevad selgitused.

 

  Andmehaldusplaani jagamine

Olemasolevat andmehaldusplaani saab jagada teistega või koostada seda algusest peale mitmekesi. Teistele jagamiseks on kolm taset:

  • õigus vaadata
  • õigus toimetada, st. lisada teksti
  • olla kaasomanik, st. lisaks toimetamisele jagada õigusi

Andmehaldusplaani omanikuna sisestad vastavasse kasti nende meiliaadressid, kellega soovid plaani jagada, määrad õigused ja saategi koos edasi töötada.

 

♦♦♦

 

DCC Praktilised juhised ja näited, mis aitavad teil andmehaldusplaani välja töötada
Tasuta online-kursus MANTRA neile, kes haldavad digitaalseid andmeid oma uurimisprojekti osana.

 

♦♦♦

 

4. oktoobril 2018 Eesti Maaülikoolis toimunud seminari „Teadusandmete haldamine. Mis kasu ma sellest saan?“ ettekande slaidid

 

 

2. aprillil 2019 Eesti Maaülikoolis toimunud seminari „Teadusandmete säilitamine ja andmehaldusplaanide koostamine“ slaidid.