Lugejaks registreerimine

Lugejaks saab registreeruda veebis või raamatukogus kohapeal.

 

Registreeru Eesti Maaülikooli raamatukogu lugejaks

Veebis täidetud registreerimisvormi on võimalik allkirjastada digitaalselt või manuaalselt (käsitsi) raamatukogus kohapeal.

 

Raamatukogus  registreeritakse lugejaks foto ja isikukoodiga kehtiva dokumendi esitamisel.
Lugejaks astuda soovija täidab käsitsi registreerimiskaardi, mille allkirjastamisel ta kohustub järgima raamatukogu kasutuskorda.

Lugejakaardiks vormistatakse:

  • ID-kaart või elamisloakaart (kaardi numbriks on isikukood)
  • lugejakaart (kaardi numbriks on triipkoodi nullidele järgnevad numbrid)


Lugejakaardi kehtivusaeg on 1 aasta.
Lugeja isikuandmed on konfidentsiaalsed.
EMÜ raamatukogu on avatud kõigile lugejatele.