Teenused

Lugejaks registreerimine

 

Registreeru Eesti Maaülikooli raamatukogu lugejaks

 

Lugejaks registreeritakse ka raamatukogus foto ja isikukoodiga kehtiva dokumendi esitamisel.
Lugejaks astuda soovija täidab registreerimiskaardi, mille allkirjastamisel ta kohustub järgima raamatukogu kasutuskorda.

Lugejakaardiks vormistatakse:

  • ID-kaart või elamisloakaart (kaardi numbriks on isikukood)
  • lugejakaart (kaardi numbriks on triipkoodi nullidele järgnevad numbrid)


Lugejakaardi kehtivusaeg on 1 aasta.
Lugeja isikuandmed on konfidentsiaalsed.
EMÜ raamatukogu on avatud kõigile lugejatele.