Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Raamatukogudevahelise laenutuse kaudu on teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest võimalik tellida raamatuid ja artiklikoopiaid, mis meie raamatukogus puuduvad. Pakume ka teistele raamatukogudele võimalust laenutada raamatuid ja tellida koopiaid ajakirjaartiklitest EMÜ raamatukogust.
NB! RVL teenus Tartu piires ei toimi.
 
Tellimusi saab esitada tellimisvormi raamatukogudelelugejale või e-posti kaudu.  

RVLi kaudu saab tellida

 • raamatuid
 • koopiaid ajakirja- ja ajaleheartiklitest
RVLi teel raamatukogud reeglina ei laenuta
 • ajakirju
 • teatmeteoseid
 • ilukirjandust
 • diplomi-, magistri-, doktoritöid ja muid käsikirja õigustes olevaid materjale
Tellimuse täitmise tähtajad ja tingimused
 • Eestist kuni nädal
 • Euroopast 2-5 nädalat
 • väljaspool Euroopat 1-4 kuud
 • raamatukogu ei saa garanteerida teaviku saabumist märgitud ajaks
 • raamatute laenutustähtaja ja kasutuskorra määrab saatjaraamatukogu
 • teaviku saabumisest teatame e-posti või telefoni teel

Teenuse hinnad

 •  artikli koopia litsentseeritud ajakirjast  –  € 14.25
 •  artikli koopia teisest raamatukogust  –  € 6.70
 •  Eestist tellitud raamat   –  € 6.00
 •  Euroopa Liidust tellitud raamat   –  € 15.00 
 •  Väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud raamat –  € 30.00

Hind võib sõltuda teavikut omava raamatukogu hinnakirjast.


RVL teenuse eest on võimalik tasuda sularahas, pangakaardi või pangaülekandega (Eesti Maaülikooli rahandusosakonna poolt esitatud arve alusel). Arve või sisearve saamise vajadusest informeerige kontaktisikut.


Raamatukogu kontaktisik
Li Seppet, peabibliograaf
li.seppet@emu.ee
telefon  731 3062